Profil - Lode Albert

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej