Profil - Lonkowski Czesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej