Profil - Ludis Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej