Profil - Łada Zabłocki Witold

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej