Profil - Łapow. Piński Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej