Profil - Ławryniuk Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej