Profil - Łazarski Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej