Profil - Łącki Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej