Profil - Łączkowski Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej