Profil - Łopacki Bazyli

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej