Profil - Łosik Marcin

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej