Profil - Ługowski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej