Profil - Łukaszewicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej