Profil - Łukaszewicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej