Profil - Łukowski Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej