Profil - Łukuta Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej