Profil - Łuszczak Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej