Profil - Lubicz-Lisowski T.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne