Profil - Łukomski E.T.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne