Profil - Łukaszewicz Katarzyna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne