Profil - Luszpa Maria

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej