Profil - Lekan Maria

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje