Profil - Łagota Lidia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Inne wojenne okoliczności