Profil - Lechnicki Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne