Profil - Nagrocki Władysław 

Doświadczenie wojenne