Profil - Nieniewski Feliks 

Doświadczenie wojenne