Profil - Nikołajew Eugeniusz 

Doświadczenie wojenne