Profil - Nowalski Stanisław 

Doświadczenie wojenne