Profil - Nadsan (Bochka) Aliaksandar

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne

Inne wojenne okoliczności

Powiązane galerie i źródła