Profil - Nowak Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne