Profil - Nowak Józef.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne