Profil - Nowicki Maciej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne