Profil - Nadrowski Lucjan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej