Profil - Nagrabecki Eliżeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej