Profil - Nasierowski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej