Profil - Nast. Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej