Profil - Neuman Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej