Profil - Niecałek Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej