Profil - Niedenthal Marjan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej