Profil - Niedźwiecki Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej