Profil - Niemczyk Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej