Profil - Niespiałowski Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej