Profil - Niewęgłowski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej