Profil - Nowak Andrzej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej