Profil - Nowak Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej