Profil - Nowak Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej