Profil - Nurkowski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej