Profil - Najda R.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne