Profil - Nowak L.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne