Profil - Nowak Eugenia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje